PROF. DR. AHMET GÖKCEN KİMDİR?

07.02.1960 yılında Salihli’de doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Salihli’de tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1984 yılında mezun olmuş, 1985’te avukatlık ruhsatını alıp avukat olarak çalışmaya başlamıştır. Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı)’ na araştırma görevlisi olarak atanmış ve İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans derslerine başlamıştır. 1987 yılında “Tanzimat Dönemi Osmanlı Ceza Kanunları ve Bu Kanunlardaki Ceza Müeyyideleri” isimli tezi ile yüksek lisansını bitirmiş, akabinde doktora programına kaydolmuştur.

1989-1991 yılları arasında doktora çalışmaları için DAAD bursuyla Almanya’da bulunan Max-Planck Enstitüsünde çalışma yapmış ve 1993 yılında İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünden (Hukuk Fatültesi) “Doktora Derecesi” almıştır.

1995 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesine “Yrd. Doç. Dr.” olarak atanmış, 2000 yılında “Doçent” unvanını almış 15/06/2006 tarihinde ise Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalında “Profesörlük” kadrosuna atanmıştır.

01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Ceza Mevzuatının oluşturulması aşamasına fiilen katılmış bu meyanda TBMM Adalet Komisyonunda Danışman olarak görev yapmış, kanunun yürürlüğe girmesi öncesinde ve sonrasında hakimlere savcılara ve avukatlara yönelik olarak yapılan sayısız toplantılarda yeni ceza mevzuatını tanıtıcı konuşmalar yapmıştır.

19.04.2004 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu üyeliğine atanmıştır. Bu yıllarda Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinde ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurullarında çalışmıştır.

22.10.2010 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliğine seçilmiştir. HSYK’nda 2. Daire üyesi olarak çalışmış ve dönem sonunda kendi isteği ile Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki görevine dönmüş olup halen bu fakültede öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Marmara Üniversitesinin yanında ülkemizin birçok hukuk fakültesinde ve polis okullarında branşı ile ilgili dersler vermeye devam etmektedir.

Prof. Dr. M. Emin Artuk, Prof. Dr. Caner Yenidünya ile birlikte hazırlamış oldukları, hukuk fakültelerinde ders kitabı olarak okutulan Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ceza Hukuku Özel Hükümler, Uygulamalı Ceza Hukuku isimli ders kitapları, monografik çalışmaları, uygulamaya yönelik 5 ciltlik TCK Şerhi ve yayınlanmış onlarca makalesi bulunmaktadır.

Yabancı dili Almanca olup evli ve iki çocuk babasıdır.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ


I. CEZA HUKUKU
A. Ceza Hukuku Genel Hükümler
B. Ceza Hukuku Özel Hükümler
  - Tüm Suç Tipleri
C. Ekonomi Ceza Hukuku
  - Bankacılık Suçları
  - Sermaye Piyasası Suçları
  - Şirketler Hukukundan Kaynaklanan Suçlar
  - Vergi Suçları
  - Gümrük ve Kaçakçılık Suçları
D. Tıp Ceza Hukuku
  - Tıbbi Müdahalelerden Kaynaklanan Suçlar, İhbar Yükümlülükleri
E. Çocuk Ceza Hukuku
F. Kitle İletişim Hukuku
  - Basın Suçları
  - Radyo, Televizyon ve İnternet Yoluyla ya da Ortamında İşlenen Suçlar
G. Bilişim Hukuku
H. Fikri ve Sınaî Haklar Ceza Hukuku
I. Spor Hukuku
J. Askeri Ceza Hukuku
K. Eski Eserler- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Hukuku
II. İDARİ CEZA HUKUKU
A. Kabahatler
B. Disiplin Suçları
III. MEDENİ HUKUK, TİCARET HUKUKU VE HUKUKUN DİĞER ALANLARI

BİZE ULAŞIN

Adres Salacak Mahallesi, Öğdül Sokak No:29J / A3
  Kızkulesi Konakları Üsküdar / İstanbul
Telefon 0216 343 10 10
Güvenlik 0216 553 58 40
E-Mail ahmet@gokcenhukuk.com
© Copyright | Tüm hakları saklıdır.